left-leaf

light-leaf

Retningslinjer &  GDPR

Forudbestilling til 10 personer og derover:

Ved reservation til 10 personer og der over skal der forubestillers samme menu til alle.
Der tages hensyn til børn, allergikere og vegetarer.

Menu og endeligt antal bedes meddelt senest en uge før. Mindre korrektioner (Op til 10 %), kan ske ind til senest 3 dage før.

Reservationsgebyr

Ved reservation til 25 personer og der over, kan der bedes om reservationsgebyr på 3000,- kr.
Beløbet fratrækkes den endelige afregning.
Ved aflysning senere end 1 måned før arrangementet, tilbagebetales gebyret ikke.

Afbestillingsregler

Ved 10 personer og der over:

Afbestilling skal ske skriftligt senest 2 uger før afholdelse.

Ved afbestilling (eller reduktion ud over 10 %)efter den pågældende dato, men inden 3 dage før:
Der kan opkræves 50 % af prisen for de aftalte kuverter (Ud over de 10 %).

Ved afbestilling eller reduktion mindre end 3 dage før:
Der kan opkræves 75% af den aftalte kuvertpris.

Ved aflysning samme dag eller ”No show”:
Der kan opkræves 100% af den aftalte pris pr. aftalt kuvert.

Herudover kan opkræves for udgifter til særlige aftalte ydelser. f.eks. musik.

Ved færre end 10 personer:
(Hvis der er lavet en aftale om menu)

Samme regler som ovenstående, dog skal afbestilling først ske senest 1 uge før.

Se yderligere info om afbestillingsregler på HORESTAS hjemmeside...

Betaling

Med mindre andet er aftalt, afregnes der samlet pr. bord/selskab samme dag, ved arrangementets afslutning.

Der kan betales med følgende:
Kontanter, Dankort, Visa, MasterCard, American Express, Diners Club.

Ved særaftale om individuel afregning kan det kun ske med kontanter.

Persondata

Persondatapolitik for MG PETERSENS FAMILIEHAVE
Dette dokument redegør for, hvordan MG PETERSENS FAMILIEHAVE håndterer og evt. behandler personoplysninger.

Generelt anvender vi kun det, man kalder "ikke-person-følsomme" oplysninger (f.eks navn, mailadresse, telefonnummer). Disse videregives ikke til tredjemand. På vores hjemmeside anvendes "cookies" kun for nemmmere navigering på siden. Vi sender ikke nyhedsbreve i tide og utide, og gemmer kun email-adresser for at kunne bekræfte reservationer.

Med persondatapoitikken er vores formål at forklare, hvordan vi håndterer, indsamler, beskytter og anvender personoplysninger.
Vi opfylder alle ønsker om hemmeligholdelse af personlige oplysninger, og vi er opmærksomme på behovet for hensigtsmæssig beskyttelse og forsvarlig behandling af alle personlige oplysninger som vi modtager, efter gældende lovgivning.
Dine personlige oplysninger behandles og gemmes kun, såfremt du frivilligt har oplyst dem, for eksempel ved:
• Bordreservation
• Bestilling af et arrangement

• Oprettelse af en aftale, relateret til          vores restaurant

• Henvendelse til os med spørgsmål via    e-mail eller telefon.

Vi gemmer alene dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne levere de services, tjenester og ydelser, som du har bedt om, så længe det er nødvendigt for et berettiget formål, eller i så lang tid, som det er påkrævet i henhold til lovgivningen.

Vi sletter derfor dine personoplysninger løbende, efterhånden som de formål, de behandles til, afsluttes eller ikke længere har nogen relevans.

Dataansvarlig
MG PETERSENS FAMILIEHAVE er dataansvarlig, og vi sørger for, at vores behandling af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med den til hver en tid gældende lovgivning.

Vores kontaktoplysninger er:
MG Petersens Familiehave

Pile Allé 16, 2000 Frederiksberg 

TLF. 36 16 11 33 

mail@petersensfamiliehave.dk

Behandling af persondata

Vi behandler følgende persondata:

Hjemmeside
Når du bruger vores hjemmeside, indsamler vi følgende personoplysninger

• Navn, adresse, telefonnummer,              email-  adresse, forudbestilling af          menu og evt. allergener

• Formålet er at kunne reservere bord      og arrangere selskaber
• Oplysninger videregives til vore            tjenere, så de ved, hvad der er bestilt
• Vi gemmer oplysningerne for                nemmere booking fremover.                  Telefonnummer = Kundenummer

Køb
Når du handler hos os, behandles følgende personoplysninger
• Kreditkort transaktioner føres online – kortoplysninger er maskerede for vores pesonale og slettes efter endt arbejdsdag.

Jobansøgninger
Hvis du ansøger om et job hos os behandles følgende personoplysninger:
• De oplysninger, som sendes til os i en    ansøgning
• Formålet er at finde de rette                    kandidater
• Oplysningerne videregives ikke til        tredjepart, og slettes efter endt                behandling.


Dine rettigheder
Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger vi behandler om dig. Hvis du ønsker adgang til dine oplysninger, kan du rette henvendelse til os på

mail@petersensfamiliehave.dk

Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.


Hvis det viser sig, at disse oplysninger er urigtige eller vildledende, har du ret til at anmode os om at korrigere, blokere eller slette disse oplysninger.
Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter vi alle oplysninger, som vi ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme. Derudover kan du til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for yderligere behandling.
Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at behandling herefter ophører, medmindre vi efter lovgivning er pålagt at skulle behandle personoplysningerne.

Sikkerhed
MG PETERSENS FAMILIEHAVE har truffet tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at dine oplysninger ikke hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. Vores sikkerhedsprocedurer og -processer bliver løbende revideret for at sikre rimelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

Klageinstans
Du har mulighed for at klage over vores behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet.
Se kontaktoplysninger og mere om klageadgang her https://www.datatilsynet.dk/

Med venlig hilsen
M.G. Petersens Familiehave
Pile Allé 16
2000 Frederiksberg
Tlf.+45 36161133
www.petersensfamiliehave.dk

MG Petersens Familiehave   |   Pile Allé 16, 2000 Frederiksberg   |   Telefon: 36 16 11 33   |   E-mail: mail@petersensfamiliehave.dk​

​​